Programa de les Jornades

 

Dimecres, 9 d'octubre
   
08.30 Recollida de documentació
09.00 Inauguració
09.30 Conferència: Avaluació per competències, a càrrec de Cármen Ramis Palmer. Doctora en Psicologia. Universitat de les Illes Balears
10.30 Inici dels tallers simultanis
12.00 Descans
12.30 Represa dels tallers
14.30 Dinar
16.00 Inici dels tallers simultanis
18.00 Descans
20.00 Finalització dels tallers
 
Dijous, 10 d'octubre
   
09.00 Inici dels tallers
11.00 Descans
11.30 Represa dels tallers
13.00 Conferència: La formación especializada y el sistema sanitario, a càrrec de Jesús Morán Barrios. Metge Especialista en Nefrologia. President de la Societat Espanyola de Formació Sanitària Especialitzada (SEFSE-AREDA)
14.00 Cloenda