Torna

IBASSAL

TALLER DE VALORACIÓ DEL NIVELL DE RENOU A AMBIENTS LABORALS

17 de novembre de 2017

Objectiu: L’objectiu del taller és que els alumnes coneguin els requisits dels mesuraments de renou, en relació als paràmetres dels mesuraments, instrumentació, estratègies i criteris de valoració.

Destinataris: Tècnics de prevenció de riscos laborals (és imprescindible assistir al taller amb calculadora científica).

Programa:

  • Conceptes bàsics
  • Estratègies de mesurament de renou. Casos pràctics.
  • Incertesa dels mesuraments. Casos pràctics.
  • Aspectes bàsics sobre maneig d’instrumentació i procediment de mesurament.
  • Protecció auditiva. Casos pràctics.

Formadora: Mª José García Tomás, Tècnic Superior de Prevenció. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Lloc: Aula 13 del EBAP-C/ Gremi Corredors, 10 (Polígon de Son Rossinyol)

Horari: De 9 a14 hores

Presentació de sol·licituds: emplenar la sol·licitud d’inscripció i enviar-la a cperales@dgtreslab.caib.es abans del dia 3 de novembre. Es comunicarà la confirmació de la inscripció al menys 7 dies abans de l’ inici del taller.


Places limitades


PDF PROGRAMA_TALLER_RENOU

PDF PROGRAMA_TALLER_RUIDO

PDF SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL TALLER RENOU


INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA