Torna

IBASSAL

Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears 2016-2020


Estratègia.pdf Estratègia

La presentació de l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears 2016-2020 representa l'estructuració i ordenació  de les actuacions que es duran a terme a l'ámbit de la prevenció durant els propers anys.

Actualment, organismes públics, privats i agents socials gestionen diferents actuacions en matèria de prevenció i salut laboral; la publicació d'aquesta Estratègia permetrà treballar amb coherència i de manera coordinada per aconseguir els objectius comuns. 

D'altra banda, la implementació de programes capdavanters, amb els projectes i les actuacions pertinents, requereix un suport econòmic important, i també la conscienciació de tots i una aposta ferma per disminuir les xifres actuals de sinistralitat.