Torna

IBASSAL

JORNADA

La Seguretat Viària a l'Entorn Laboral

23 de maig de 2017

Des de la implantació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, les empreses han anat treballant en la millora de les condicions del treball i la salut laboral. L’accidentalitat ha anat disminuint a mesura que augmentava la cultura de prevenció laboral, i s’han obtingut resultats positius. Malgrat això, les xifres d'accidentalitat laboral que es presenten any rere any fan que hàgim de continuar treballant en riscos específics, com ara els derivats dels desplaçaments durant la jornada laboral i els desplaçaments in itinere.

La millora de la seguretat dels desplaçaments relacionats amb el treball constitueix una línia d'acció estratègica tant de la política de seguretat viària com de la política de prevenció de riscos laborals, i és de vital importància incorporar la cultura de la seguretat viària com una pràctica en la política de prevenció de riscos laborals en les empreses.

— Objectius

  • Reflexionar i debatre sobre les mesures i solucions encaminades a la prevenció dels accidents viaris laborals.
  • Conèixer de quina manera influeixen les variables relacionades amb la mobilitat en els accidents i com podem potenciar el canvi cap a actituds segures en la conducció.

— Destinataris

Serveis de prevenció de riscos laborals, empreses de transport de passatgers i mercaderies, altres empreses, ajuntaments, Direcció General de Trànsit, Guàrdia Civil, autoescoles i, en general, empreses on l'activitat suposi fer desplaçaments utilitzant un vehicle.

— Lloc

Palma: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria -  Plaça de Son Castelló,  1

VideoconferènciaEivissa: EBAP-Oficina de Sa Coma: Carretera de Sant Antoni, km 22,7

Menorca: SOIB- Poima – Carrer Dragonera s/n - Maó


PROGRAMA


INSCRIPCIÓ