Torna

IBASSAL

LA SALUT LABORAL A MENORCA: ESTAT ACTUAL I NOUS REPTES

27 d’octubre de 2017

Lloc: Sala B1 del Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - Maó

Programa:

9.30 Inauguració de la Jornada , a càrrec de la Hble. Sra. Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca i de la Sra. Isabel Castro Fernández, directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears.

9.50 Condicions de treball i salut. Actuacions de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, a càrrec del Sr. Alberto Moreno Lara, tècnic de Prevenció i Salut Laboral de la Direcció General Treball, Economia Social i Salut Laboral.

10.10 Actuacions a Menorca de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscs Laborals d’ UGT Illes Balears, a càrrec de la Sra. Montserrat Fraile Vaquero, responsable del Gabinet Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals d’ UGT Illes Balears.

10.30 La salut laboral a Menorca en un context de precarietat laboral en les relacions laborals. Actuacions i reptes, a càrrec del Sr. Juan Andrés Bernabeu Rodríguez, responsable de la Secretaria de Salut Laboral de CCOO a Menorca.

10.50 Torn obert de paraules

11.10 Pausa

11:40 El valor i rendibilitat de la prevenció. Accions d’assessorament i suport de la CAEB a les empreses menorquines, a càrrec de la Sra. Mavia Isern Coli, responsable del Gabinet de Prevenció de Riscos Laborals de la CAEB.

12.00 La prevenció de riscos en el treball, un repte col·lectiu, a càrrec de la Sra. Esther Díaz Pons, tècnica de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de PIME Menorca.

12.20 Promoció de la salut a l'Administració Local. Servei Insular de Seguretat i Salud Laboral, a càrrec de la Sra. Àngels Bisbal Gómez, responsable del Servei Insular de Salut Laboral del Consell Insular de Menorca i del Sr. Jordi Sintes Pons, tècnic de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de l’ esmentat Institut.

12.40 Promoció d’hàbits saludables a la feina. Una bona inversió, a càrrec del Sr. Fernando Salom Portella, metge especialista en Medicina Esportiva, responsable del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca i coordinador del Programa Menorca Borina’t.

13.00 Torn obert de paraules

13.30 CLOENDA


Recepció d'inscripcions:

cperales@dgtreslab.caib.es o amoreno@dgtreslab.caib.es


Informació
:

Alberto Moreno - Telèfon: 636 959388
Carmen Perales - Telèfon: 971 784938


Editor de Text Sol·licitud Inscripcio

Editor de Text Jornada Menorca 2017


INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA A LA JORNADA