Torna

IBASSAL


SEMINARI

La Gestió de l’Edat: Estratègies de Intervenció

26 de maig de 2017


L’evolució demogràfica de les últimes dècades fa que ens enfrontem a un progressiu envelliment de la població treballadora. Aquesta realitat converteix la gestió de l’edat en una prioritat per a les empreses i organitzacions, i atorga a les polítiques de seguretat i salut un paper fonamental.

Aquest seminari proposa la integració de la gestió de l’edat en les polítiques preventives i situa la intervenció des de l’àmbit psicosocial i organitzatiu com a eix fonamental per mantenir la salut i la capacitat de treball dels treballadors de més edat, la qual cosa suposarà un avantatge competitiu per a les empreses i organitzacions.

Objectiu

Proporcionar un àmbit d’actuació i intervenció des de la prevenció de riscs laborals (PRL) davant el progressiu envelliment de la població treballadora.

Persones destinatàries

Responsables de prevenció, personal tècnic, delegats i delegades de prevenció amb especialització en ergonomia i psicosociologia, empresariat, persones directives, i personal tècnic de recursos humans amb coneixements d’ergonomia i psicosociologia.

Horari

De 9 a 14 hores

Contingut

  1. Demografia i diversitat. Impacte en el mercat de treball.
  2. Polítiques de gestió de l’edat. Gestió de l’edat des de la seguretat i salut.
  3. Intervenció des de l’àmbit psicosocial i organitzatiu. Models explicatius.
  4. Drets fonamentals dels treballadors de més edat. Intervenció.
  5. Relació treball-salut. Condicions de treball psicosocials. Vulnerabilitat Variabilitat.
  6. Capacitat i ocupabilitat dels treballadors de més edat. Intervenció psicosocial.

Docent

Sra. María Jesús Otero Aparicio

Cap de la Unitat Tècnica d’Ergonomia i Psicosociologia

Centre Nacional de Noves Tecnologies (CNNT)

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT)

Lloc

Palma:

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria -  Plaça de Son Castelló,  1

Videoconferència:

Eivissa: EBAP-Oficina de Sa Coma: Carretera de Sant Antoni, km 22,7

Menorca: SOIB- Poima – Carrer Dragonera s/n - Maó


INSCRIPCIÓ