Torna

IBASSAL

Informació sobre la COVID-19

Guia de bones pràctiques preventives per fer front a la COVID-19 (nova normalitat)

En aquest espai es troben les mesures preventives generals amb relació a l'alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) elaborades per l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral (IBASSAL), juntament amb la Conselleria de Salut, per a garantir la seguretat i la salut en el treball.

[IMG] 6- Restauración.jpg GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN RESTAURACIÓ (actualitzada a 3/5/2021)

[IMG] 12- Hoteles y alojamientos turísticos.jpg GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (actualitzada a 3/5/2021)

[IMG] 16- Construcción.jpg GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ (actualitzada a 5/5/2021)


[IMG] 1- Comercio.jpg COMERÇ (29/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 2- Oficinas.jpg OFICINES (02/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 3- Peluquerías y centros de estética.jpg PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA (02/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 4- Peluquerías caninas.jpg PERRUQUERIES CANINES (02/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 5- Talleres mecánicos.jpg TALLERS MECÀNICS (01/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 7- Taxis.jpg TAXIS (05/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 9- Transporte de mercancías.jpg TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES (14/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 10- Clínicas dentales.jpg CLÍNIQUES DENTALS (15/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 11- Limpieza viaria.jpg NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS (28/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 13- Audiovisuales.jpg AUDIOVISUALS (02/09/2020)

[IMG] 14- Sector náutico.jpg SECTOR NÀUTIC

Viatjar a les Illes Balears

Ha de saber que a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, a partir del 20 de desembre a les 8:00 de l'any 2020 i fins al 9 de maig a les 00:00 de 2021 el Govern de les Illes Balears ha implantat una sèrie de mesures de protecció de la salut pública que inclouen restriccions a l'entrada de passatgers a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera).

Consulta en aquest enllaç les mesures preventives per viatjar a les Illes Balears a partir del 20 de desembre.

Consulta les normes legals publicades:

Correcció d’errades del Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17/12/2020)

Modificació: Decret 22/2021, de 2 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 (BOIB núm. 30 de 02/03/2021)

Pot descarregar el qüestionari que s'ha d'emplenar abans de viatjar a les Illes Balears o a l'arribada a les illes en el punt de control del port o de l'aeroport, a la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears.

PDF Laboratoris concertats per a la detecció de la COVID-19 als residents de les Illes Balears

Preguntes i respostes sobre la malaltia per coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Podeu consultar la nostra secció de preguntes freqüents en aquest enllaç. O pot descarregar-se el PDF aquí:

[CAT] Preguntes freqüents.pdf Preguntes freqüents

Normativa

Normativa autonòmica

Modificació: Resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 de desembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 206 de 10/12/2020)

Modificació: Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 209 Extra. de 15/12/2020)

Modificació: Acord del Consell de Govern de 22 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell d’alerta sanitària aplicable a l’illa de Formentera i s’introdueixen modificacions en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 10 de 23/01/2021)

Modificació: Acord del Consell de Govern de 29 de gener de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es modifiquen mesures del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i es disposen mesures excepcionals de prevenció del contagi del aplicables temporalment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera (BOIB núm. 13 de 30/01/2021)

Modificació: Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es modifiquen mesures del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i es prorroga l’aplicació de mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera (BOIB núm. 19 de 13/02/2021)

Correcció d’errates de l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2021, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes de Mallorca, Menorca i Formentera, i es prorroguen mesures aplicables a l’illa d’Eivissa (BOIB núm. 30 de 02/03/2021)

Modificació: Acord del Consell de Govern de 9 d’abril de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 48 de 10/04/2021)

Modificació: Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 54 de 24/04/2021)


Modificació: Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 209 Extra. de 15/12/2020)

Modificació: Decret 3/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’ emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 7 de 16/01/2021)

Modificació: Decret 19/2021, de 26 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 28 de 27/02/2021)

Correcció d’errades del Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17/12/2020)

Modificació: Decret 22/2021, de 2 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 (BOIB núm. 30 de 02/03/2021)Normativa estatal

Principals mesures sobre l’organització de l’activitat

 • Establir jornades de treball continuades
 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals
 • Han de ser el mínim temps possible al carrer
 • Es fixaran torns per a les menjades
 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials...)
 • Es fixaran panells informatius a varis punts amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de coronavirus
 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores

 • A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:
 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
 • Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals
 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció o coberts, tassons o begudes

Sospita de contagi d’una persona treballadora al centre de treball

En el cas d'identificar una sospita de contagi en un/a treballador/a per presentar tos, febre o sensació de falta d'aire, entre altres símptomes, se li farà lliurament d'una mascareta quirúrgica, protecció de dins a fora i se li facilitarà el rentat de mans.

Es retirarà de la seva activitat professional, efectuant el seu aïllament preventiu, i a continuació es donarà avís a l’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals.

Es contactarà també amb un dels números de telèfon de la comunitat autònoma següents: 902 079 079, 971 43 70 79, o amb el telèfon del centre de salut del treballador o, en cas d’urgència, amb el 061.

L’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals procedirà segons s'estableix en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals front a la COVID-19, a la darrera versió vigent elaborada pel Ministeri de Sanitat.

La Conselleria de Salut i Consum al document anomenat “l’Estratègia de diagnosi, vigilància i control de la fase de transició de la pandèmia generada per la COVID-19”, ha establert el procediment pel qual tots els pacients sospitosos d’estar afectats pel virus se’ls hi farà la prova de diagnosi (PCR) en un termini inferior a 24 hores.

El treballador no es pot reincorporar al seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari i disposi d’un certificat d’aptitud emès per l’àrea mèdica del servei de prevenció, com a conseqüència del comunicat d’alta mèdica emesa per el professional del Servei Públic de Salut o com a conseqüència d’altres supòsits.

L’empresa ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció necessàries segons el protocol establert a aquest efecte.

Els equips de primers auxilis contindrà, a més de la farmaciola, un termòmetre preferiblement sense contacte. En tot cas, s'ha de garantir la desinfecció d'aquest abans i després del seu ús.

Documents tècnics pels professionals

En aquest apartat es detallen mesures específiques per a la prevenció i control de la infecció.

Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2 [22/06/2020]

Nota sobre l'ús de productes que utilitzen radiacions ultraviolades-C per a la desinfecció del SARS-CoV-2 [25/06/2020]

Recomanacions sobre l'ús de màscares a la comunitat en el context de la COVID-19 [10/06/2020]

Neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables [15/04/2020]

Llistat de viricides autoritzats a Espanya per a ús ambiental (PT2), indústria alimentària (PT4) i higiene humana (PT1) [19/06/2020]

Enllaç als documents tècnics per a professionals del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social