Torna

Ajudes FSE 2014-2020 d'educació a les Illes Balears

Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Component 20. Formació Professional

Les actuacions incloses en el pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social i l'ocupabilitat, s'executen a través dels crèdits que es distribueixen a les comunitats autònomes mitjançant Acord de Consell de Ministres (ACM). Els crèdits tenen la finalitat que es recull en el propi ACM, que estableix les actuacions que s'enumeren a continuació:

  1. Avaluació i acreditació de les competències bàsiques i professionals: Accions derivades de l'procediment, que van des de la inscripció del candidat, fins a, si és el cas, l'expedició final de l'acreditació parcial acumulable, així com les assistències tècniques necessàries. Estaran incloses les actuacions derivades dels procediments d'acreditació de personal de tropa i marineria que s'efectuïn en col·laboració amb el Ministeri de Defensa.
  2. Formació en digitalització aplicada als sectors productius per al professorat d'FP: Formació en digitalització aplicada als sectors productius, específica per a docents de FP. S'inclouen congressos, jornades, i altres accions formatives de caràcter sectorial.
  3. Creació d'Aules d'Emprenedoria en Formació Professional: Creació d'aules d'emprenedoria en centres de Formació Professional i actuacions destinades a transformar l'ecosistema de l'emprenedoria espanyol.
  4. Redimensionament de l'oferta de la Formació Professional: Creació de noves places durant el curs acadèmic 2020-2021, i el primer quadrimestre de el curs acadèmic 2021-2022, amb independència de l'nivell i de l'oferta.
  5. Conversió d'aules en espais de tecnologia aplicada: Conversió d'aules en espais que s'aproximin a entorns de treball, amb incorporació de recursos propis de cada sector productiu, mitjançant simuladors i altres elements tecnològics.
  6. Conversió de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües: Creació de nous cicles o transformació de cicles existents de grau mitjà i grau superior bilingües en modalitat presencial (LOE o LOGSE).