Torna

Formació Professional

Els tràmits d'FP Presencial i FP Intensiva romandran oberts de l'1 al 30 de Juny.

Recordau que per obtenir una plaça no es té en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud.

 

Accessos directes

> Recuperació de contrasenya Gestib
> Alta al registre Cl@ve

Accés mitjançant (cl@ve/Gestib/Caib)

 > Català | Castellano

Accés sense usuari (*)

 > Català | Castellano

(*) Recordau lliurar el justificant del tràmit al  centre educatiu de 1era opció

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Proposta d'incorporació d'alumnes a Grau Bàsic (català | castellà )

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

Accés mitjançant (cl@ve/Gestib/Caib)

 > Català | Castellano

Accés sense usuari (*)

 > Català | Castellano

(*) Recordau lliurar el justificant del tràmit al  centre educatiu de 1era opció

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (només per accés ALTRES VIES) (català | castellano)

Accés mitjançant (cl@ve/Gestib/Caib)

 > Català | Castellano

Accés sense usuari (*)

 > Català | Castellano

(*) Recordau lliurar el justificant del tràmit al  centre educatiu de 1era opció

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (només per accés ALTRES VIES) (català | castellano)

Accés mitjançant (cl@ve/Gestib/Caib)

 > Català | Castellano

Accés sense usuari (*)

 > Català | Castellano

(*) Recordau lliurar el justificant del tràmit al  centre educatiu de 1era opció

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Model de declaració responsable per a l'admissió a FP Intensiva (català | castellano)

PDF Sol·licitud proposta d'idoneïtat empresa [només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte per a la  formació i l’aprenentatge] (català |castellano)

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (només per accés ALTRES VIES) (català | castellano)

Accés mitjançant (cl@ve/Gestib/Caib)

 > Català | Castellano

Accés sense usuari (*)

 > Català | Castellano

(*) Recordau lliurar el justificant del tràmit al  centre educatiu de 1era opció

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Model de declaració responsable per a l'admissió a FP Intensiva (català | castellano)

PDF Sol·licitud proposta d'idoneïtat empresa [només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte per a la  formació i l’aprenentatge] (català |castellano)

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (només per accés ALTRES VIES) (català | castellano)

© Govern de les Illes Balears