Torna

Formació Professional

PROJECTES D'INNOVACIÓ APLICADA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT A L'FP

Des de la Direcció General de Formació Professional, la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional es volen convocar ajudes per dur a terme projectes d'innovació aplicada i transferència del coneixement a la Formació Professional del sistema educatiu.

Atesa la rellevància dels objectius plantejats per a la concessió d'ajudes, així com la quantia a la qual es prodrà accedir, des de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat es valora com a una oportunitat important per plantejar-se com a centre un projecte innovador que doni visibilitat a la qualitat de l'FP, que permeti establir o consolidar una col·laboració amb altres centres, amb els quals es comparteixin interessos, i amb empreses o entitats del sector productiu implicades amb l'FP.

La participació pot generar il·lusió, expectatives i sinergies de col·laboració que repercutiran en la motivació de l'alumnat, en la millora professional dels docents i en la visualització de les empreses col·laboradores amb l'FP.

És per això que des de la direcció general s'anima a dissenyar un projecte innovador lligat a la trajectòria del centre i a contactar amb possibles centres o empreses que ja són col·laboradores.

En el cas de que es prevegi una formació en el desenvolupament del projecte, els docents tindrien crèdits de formació lligats al reconeixement de participació en un programa d'experiència formativa, a més del suport del CEP.

Documents

Carta informativa als centres d'FP, de dia 9 de gener de 2019

Carta informatva als centres d'FP, de dia 17 de desembre de 2019

Nota Informativa del Ministeri d'Educació i Formació Professional de desembre de 2018

Nota resum punts bàsics

Enllaç a la notícia del web de la Direcció General

© Govern de les Illes Balears