Torna

Formació Professional

Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior curs 2018-2019

Els premis extraordinaris de formació professional de grau superior suposen un reconeixement per a aquells alumnes que, una vegada acabat el cicle formatiu, han demostrat un rendiment excel·lent en el seus estudis.

Resolucions

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de juliol de 2020 per la qual es deixa sense efectes la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 NOVETAT

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de desembre de 2019 per la qual es convoquen
els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019

PDF Proposta de resolució provisional del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual es proposen els alumnes per a l’obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019

Annexos

ANNEX 2 Sol·licitud per optar als Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior 2018-2019

ANNEX 3 Model de certificat per optar als Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior

ANNEX 4 Currículum vitae Europass

ANNEX 5 Sol·licitud per tramitar el pagament del premi

ANNEX 6 Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades

© Govern de les Illes Balears