Torna

Formació Professional

Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior dels cursos 2018-2019, 2019-2020

Els premis extraordinaris de formació professional de grau superior suposen un reconeixement per a aquells alumnes que, una vegada acabat el cicle formatiu, han demostrat un rendiment excel·lent en el seus estudis.

Resolucions

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2021 per la qual
s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020

PDF  Proposta de resolució definitiva per la qual es proposen els alumnes per a l'obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020.

PDF  Proposta de resolució provisional per la qual es proposen els alumnes per a l'obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020.

PDF  Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2021 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020

 

Annexos

ANNEX 2 Sol·licitud per optar als Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior Editor de Text  PDF

ANNEX 3 Model de certificat per optar als Premis Extraordinaris de Forpropormació Professional de grau superior  Editor de Text  PDF

ANNEX 4 Currículum vitae Europass  Editor de Text  PDF

ANNEX 5 Sol·licitud per tramitar el pagament del premi  Editor de Text  PDF

ANNEX 6 Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades   Editor de Text  PDF

© Govern de les Illes Balears