Torna

Formació Professional

Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior 2019 (curs 2017-2018)

Els premis extraordinaris de formació professional de grau superior suposen un reconeixement per a aquells alumnes que, una vegada acabat el cicle formatiu, han demostrat un rendiment excel·lent en el seus estudis.

Resolucions

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de març de 2019 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Proposta de resolució provisional de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual es proposen els alumnes per a l’obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de desembre de 2018 per la qual es convoquen
els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 10 de diciembre de 2018 por la cual se
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondientes al curso 2017-2018

Annexos

Annex 2 català castellà
Annex 3 català castellà
Annex 4 català castellà
Annex 5 català castellà
Annex 6 català castellà

© Govern de les Illes Balears