Torna

Formació Professional

 

Portada

Admissió

No hi ha cap notícia

Rellevant

25/01/2018 Jornada d’Orientació i Formació Professional. Tot un món de possibilitats.
15/12/2017 Xerrades a centres
Xerrades a centres Programa d’orientació sobre el sistema integrat de formació professional a centres.

Històric

Contacte


Enquesta

No hi ha cap notícia

Novetats

Convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2018

Convocatòria 2018 proves d’accés a cicles formatius de grau superior

Convocatòria de Programes de Qualificació Inicial per el curs 2017-2018

L’objecte d’aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l’àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2017-2018 per part de les corporacions locals i entitats. Els ajuts són subvencions que es convoquen per impartir els Programes de Qualificació Inicial. La convocatòria té un únic procediment d’avaluació i resolució. El règim de concessió dels ajuts és el de concurrència competitiva, d’acord amb els criteris de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.

Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional iFormació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018 (BOIB núm. 68, de 3 de juny)

Obert procés d'admissió a FP Presencial per al curs 2017-2018

Ja teniu disponible l'oferta del curs 2017-2018. Podeu consultar tota l'oferta de les Illes Balears

Històric

 

 

 

 

 

© Govern de les Illes Balears