Torna

Formació Professional

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

 

Veure plànol de la situació

 

  • Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

            Cap de departament: Lluc Mas Pocoví

 

 

  •             Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

                       Cap de servei: Pilar Roca Morey

 

  •             Servei de Planificació i Participació

                       Cap de servei: Maria Antònia Carbonell

 

  •             Educació de Persones Adultes

                                 Cap de servei:

 

  • Servei de Projectes Lingüístics

            Cap de servei: Mercedes Isern Toral

 

  • Servei de Formació del Professorat

            Cap de servei: Tomeu Barceló Rosselló

© Govern de les Illes Balears