Torna

Formació Professional

Curs 2020-2021

Pàgina Web Informació sobre vacunació

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de febrer de 2021 per la qual es dicten les instruccions sobre avaluació, promoció i titulació en formació professional (Publicada el 23/02/2021)

PDF Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 12 de gener de 2021 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2020-2021 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu (12/01/2021 Pendent publicació BOIB)

Procés d'Admissió a FP Presencial i DUAL

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, el procés d'admissió per el curs 2020-21 és veurà alterat en dates. Per veure la informació del procés accedeixí a:
Pàgina Web Informació Procés d'admissió PRESENCIAL Curs 2020-2021 (Actualitzat 24/04/2020)

Pàgina Web Informació Procés d'admissió DUAL Curs 2020-2021 (Actualitzat 07/05/2020)

  

Oferta Formativa 2020-2021

Pàgina Web Accediu a l'Oferta Formativa 2020-2021 (Actualitzat 05/05/2020)

 

Exemples sobre aspectes curriculars, d'ordenació acadèmica i metodològics 2020-2021

Pàgina Web Orientacions sobre aspectes curriculars d'ordenació acadèmica i metodològica

Pàgina Web Presentació de FP

Pàgina Web Exemple de programació per resultats d'aprenentatge (RA)

Pàgina Web Projecte intermòduls “Respir” del CIFP Son Llebre

Pàgina Web Fitxes d’orientació de diferents cicles formatius de Grau Mitjà


Curs 2019-2020

Informació General

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (05/06/2020)

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de maig de 2020 per la qual es procedeix a l’aixecament de la suspensió dels terminis i l’inici de diferents procediments de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (07/05/2020)

PDF Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la que s'estableix el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curso 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per el COVID-19 (24/04/2020)

PDF Instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19,
per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de
disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 (18/04/2020)

PDF Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de maig de 2020 per la qual s'aproven les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per acabar el curs 2019-2020 i iniciar el curs 2020-2021 davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 (12/05/2020)

Pàgina Web Canvi de dates de les proves accés a Grau Mitjà i Grau Superior (06/04/2020)

BOIB FP i Estudis artístics superiors.pdf Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà convocada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. (12/05/2020)

BOIB FP i Estudis artístics superiors.pdf Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior convocada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. (12/05/2020)

Assessors-referencia-FP.pdf Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. (12/05/2020)

Pàgina Web Indicacions sobre el coronavirus. Conselleria d'Educació (Darrera actualització 04/05/2020)

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (25/05/2020)

 

 

 

Recursos per Professors

Pàgina Web Recursos i material de suport per al professorat (Grup de Suport COVID-19)

 

Recursos per Tutors FCT's

PDF Marc de referència Mòdul FCT+Projecte (Publicat: 30/04/2020)

Pàgina Web Exemples d'aplicació Mòdul FCT + Projecte (Publicat: 30/04/2020)

Pàgina Web Preguntes Freqüents sobre Pràctiques Formatives (FCT's) i sobre FP DUAL (Actualitzat: 30/04/2020)

Pàgina Web Àgora de FCT's. Moodle per als tutors de FCT's amb recursos i fòrums amb les darreres novetats

Editor de Text Sol·licitud de baixa voluntària en el mòdul de formació en centres de treball (Actualitzat: 06/05/2020)

Editor de Text Sol·licitud de renúncia al mòdul de formació en centres de treball (Actualitzat: 06/05/2020)

 

© Govern de les Illes Balears