Torna

Formació Professional

Dia 19 de maig de 2022 s’ha publicat al BOIB (Núm 65 - 19 / maig / 2022) la “Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 de maig de 2022 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2021-2022”.

Als alumnes amb un 9 o més en la nota final del cicle formatiu se’ls podrà concedir la menció de matrícula d’honor. Es podrà concedir una matrícula per cada 20 alumnes del grup o fracció, sempre que compleixin els requisits.

Aquesta menció, en el cas dels alumnes de cicles formatius de grau superior, porta associada la gratuïtat de la matrícula el primer any als estudis de grau de l’UIB.

També es pot concedir la matrícula d’honor als estudiants d’altres nivells de formació professional en reconeixement al seu esforç.

La proposta d’atorgament l’han de realitzar els equips educatius de segon curs en el més de juny, encara que els alumnes hagin acabat en un altre mes del curs. La proposta s'ha d'informar a la pantalla d'avaluació del GestIB.

BOIB_MH_2020.pdf Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 de maig de 2022 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2021-2022

© Govern de les Illes Balears