Torna

Formació Professional

Materials per a l'orientació

 A continuació trobareu una sèrie de materials que us poden servir per guiar el vostre itinerari:

1. Pas de FPB a CFGM

A l'hora d'accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) hi ha un 20% de places per alumnes que hi accedeixen amb el títol de Formació Professional Bàsica (FBP). Qualsevol alumne amb el títol d'FPB pot sol·licitar plaça als CFGM, però en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, tendran preferència d'accés els que vénguin de determinades famílies professionals. És a dir, primer accediran els alumnes amb els títols d'FPB que donen accés preferent a la família professional de GM que vol cursar.

Per tal de guiar l'itinerari d'alumnes que estudien a les Balears, s'ha elaborat una taula on es poden veure els cicles d'FPB i els CFGM que es cursen a les Balears i quins donen preferència d'accés en cada cas.

 PDF Pas de FP Bàsica a Grau Mitjà (actualitzat maig 2018)

 

2. Pas de CFGM a CFGS

A l'hora d'accedir als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) hi ha un 20% de places per alumnes que hi accedeixen amb el títol tècnic d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM). Qualsevol alumne amb el títol de tècnic pot sol·licitar plaça als CFGM, però en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, tendran preferència d'accés, en primer lloc, els de la mateixa família professional i, en segon lloc, els que tenen una família professional de la mateixa opció (veure la graella).

Per tal de guiar l'itinerari d'alumnes que estudien a les Balears, s'ha elaborat una taula on es poden veure els CFGM i els CFGS que es cursen a les Balears i quins donen preferència d'accés en cada cas.

 PDF Pas de Grau Mitjà a Grau Superior (actualitzat maig 2018)

 

3. Pas de Batxillerat a CFGS

A l'hora d'accedir als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) hi ha un 60% de places per alumnes que hi accedeixen amb el títol de batxillerat. Qualsevol alumne amb el títol de batxillerat pot sol·licitar plaça als CFGS, però en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, tendran preferència d'accés, en primer lloc, els que hagin cursat la modalitat de batxillerat que dóna accés preferent, d'acord amb la normativa.

Per tal de guiar l'itinerari d'alumnes que estudien a les Balears, s'ha elaborat una taula on es poden veure els CFGS que es cursen a les Balears i quina modalitat de batxillerat dóna preferència d'accés en cada cas.

 PDF Pas de Batxillerat a Grau Superior (actualitzat maig 2018)

 

4. Pas de CFGS a la UIB

Un cop cursat un CFGS hi ha la possibilitat d'accedir a estudis universitaris sense necessitat de fer cap prova, tot i que algunes universitats poden incloure algun requisit més (cal consultar els requisits concrets en cada universitat). Però en el cas de la UIB, si hi ha més sol·licituds d'accés a uns estudis de grau que places disponibles, tendran preferència d'accés una sèrie de cicles formatius en funció de la branca de coneixement adscrita.

Un cop s'hagi accedit als estudis de grau, hi ha la possibilitat de que es reconeguin crèdits a partir de la titulació de tècnic superior (CFGS).

Per tal de guiar l'itinerari d'alumnes que estudien a les Balears, s'ha elaborat una taula on es poden veure els CFGS i els estudis universitaris de grau que es cursen a les Balears, així com quins CFGS donen preferència d'accés en cada cas i si és possible el reconeixement de crèdits.

PDF Pas de GS a UIB (actualitzat maig 2021)

Enllaç procés admissió UIB via CFGS (http://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/)

Taules reconeixement de crèdits (http://www.caib.es/sites/fp/ca/reconeixement_de_credits/)

 

5. ITINERARIS FORMATIUS ABANS DE TITULAR EN ESO

A les Balears hi ha diversos itineraris formatius possibles abans que un alumne tituli en ESO. Per tal d'afavorir l'orientació a cada una de les possibilitats, s'ha elaborat una graella amb les principals característiques de cada opció.

PDF ITINERARIS (actualitzat maig 2018)

 

NOTA: Aquestes graelles són de caràcter informatiu, en cas de dubtes cal consultar la normativa corresponent.

© Govern de les Illes Balears