Torna

Formació Professional

Logotips de Formació Professional Dual de les Illes Balears

FORMAT RGB

El format RGB está pensat per a la seva inserció en formats visuals digitals: planes web, xarxes socials, presentacions.

FONS BLANC  
http://www.caib.es/sites/fp/ca/logotips_fp_dual_illes_balears_rgb/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI302458&id=302458
http://www.caib.es/sites/fp/ca/logotips_fp_dual_illes_balears_rgb/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI302459&id=302459

FONS TRANSPARENT  
http://www.caib.es/sites/fp/ca/logotips_fp_dual_illes_balears_rgb/ archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI302462&id=302462

http://www.caib.es/sites/fp/ca/logotips_fp_dual_illes_balears_rgb/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI302463&id=302463

FONS ESPECÍFICS  

http://www.caib.es/sites/fp/ca/logotips_fp_dual_illes_balears_rgb/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI302461&id=302461

http://www.caib.es/sites/fp/ca/logotips_fp_dual_illes_balears_rgb/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI302460&id=302460
© Govern de les Illes Balears