Torna

Formació Professional

ADMISSIÓ FP PRESENCIAL CURS 2023-24

NOVETATS

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Si encara no teniu l'usuari Gestib o Cl@ve acecdiu a la plana Tasques prèvies d'Admissió

 

Accessos directes

> Recuperació de contrasenya Gestib
> Alta al registre Cl@ve

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

> Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2023-2024 (BOIB 16/03/2023)

> Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024 (BOIB 11/05/2023)

 

 

RESUM DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

> Vídeo resum
> Versió PDF
> Resum Admissió presencial per usuaris (19/05/2023)
> Presentació procés d'admissió (19/05/2023)

 

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny. Tràmit tancat

Tràmit segona Fase: De l'1 al 7 de setembre. Tràmit tancat


PUBLICACIÓ DE LLISTES

Tràmit Ordinari: A partir del 10 de Juliol

Tràmit segona Fase: A partir del 13 de Setemebre

LLINATGE DE DESEMPAT

Tràmit Ordinari: SANTOS SERRALTA

Tràmit segona Fase: HERNANDEZ NAVARRO

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ

Calendari del procés (publicat el 14/03/2023)

 

DOCUMENTACIÓ

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

> Proposta d'incorporació d'alumnes a Grau Bàsic (català | castellà ) (Actualitzat 17/05/23)

> Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

> Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (Només a emplenar per a les persones que accedeixen per prova d'accés) (català | castellano)

 

 

© Govern de les Illes Balears