Torna

Formació Professional

Admissió Curs 2021-2022

     Novetats admissió presencial

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

 Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

     Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de maig de 2021 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2021-2022 (BOIB 67 - 22/05/2021)

 

       Tràmit d'admissió

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny Tràmit tancat

Tràmit segona Fase: De l'1 al 7 de Setembre. Tràmit tancat

 

   Publicació de llistes

Tràmit Ordinari: A partir del 20 de juliol

Tràmit segona Fase: A partir de dia 14 de Setemebre

        Llinatge de desempat

El llinatge de desempat és:

Tràmit Ordinari:  Llompart López

Tràmit segona Fase: Durán Martínez

      Calendari del procés d'admissió

PDF Calendari del procés

 
 

     Documentació

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Proposta d'incorporació d'alumnes a FP Bàsica (català)

PDF Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

PDF Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (català | castellano)

© Govern de les Illes Balears