Torna

Formació Professional

Admissió FP a Distància 2020-2021

      Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2020-2021 (28/07/2020)

       Lletres de desempat

Les lletres que s’han extret en el sorteig realitzat dia 16 de setembre de 2020 a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s’ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d’empat en l’admissió a la formació professional a distància del curs 2020-2021 han estat les següents: PX

 

    Publicació de llistes d'Admissió

 Comprovau el vostre codi de sol·licitud a la portada del lloc web

Cicles de Grau Mitjà:
ADG21. Tècnic en Gestió administrativa: PDF Llista provisional   | PDF Llista definitiva
SSC21. Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència: PDF Llista provisional | PDF Llista definitiva
SAN21. Tècnic en Emergències sanitàries: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
SAN22. Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
ELE21. Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
IFC21. Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva


Cicles de Grau Superior:
ADG31. Tècnic superior en Assistència a la direcció: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
ADG32. Tècnic superior en Administració i finances: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
HOT31. Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
HOT32. Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
HOT33. Tècnic superior en Guia, informació i assistències turístiques: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
COM34. Tècnic superior en Comerç internacional: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
IFC31. Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
IFC32. Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
IFC33. Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions Web: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva
SSC31. Tècnic superior en Educació infantil: PDF Llista provisional  | PDF Llista definitiva

 

 

   Publicació de llistes d'alumnes preferents

Cicles de Grau Mitjà:
Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia: PDF Llista provisional    PDFLlista definitiva
Tècnic en Gestió administrativa: PDF Llista provisional  PDFLlista definitiva
Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva
Tècnic en Emergències sanitàries: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva
Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva
Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva


Cicles de Grau Superior:
Tècnic superior en Administració i finances: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments: No hi ha alumnes preferents
Tècnic superior en Assistència a la direcció: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Comerç internacional: No hi ha alumnes preferents
Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: No hi ha alumnes preferents
Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions Web: No hi ha alumnes preferents
Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Educació infantil: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Guia, informació i assistències turístiques: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva

      Calendari del procés d'admissió

PDF Descarregar el calendari

Realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic i entrega de la documentació resultant al centre
* Tant els alumnes de nova admissió com els preferents han de fer la sol·licitud
Del 1 al 15 de setembre
Publicació de la llista provisional d’alumnes preferents 9 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional d’alumnes preferents 9, 10 i 11 de setembre
Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 14 de setembre
Publicació de la llista definitiva d’alumnes preferents 15 de setembre
La DGFPIEAS duu a terme el sorteig de lletres per al desempat 16 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses 22 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de
persones admeses
22, 23 i 24 de setembre
Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 25 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses 29 de setembre
Matrícula al centre educatiu Del 29 de setembre al  2 d’octubre
Inici de les activitats lectives 5 d’octubre
Termini per sol·licitar convalidacions de mòduls Del 29 de setembre al 13 d’octubre
Anul·lació voluntària de mòduls per part dels alumnes Fins dia 16 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins dia 30 d’octubre

 

      Oferta Formativa

Pàgina Web Oferta d'FP a Distància 2020-2021

Pàgina Web Oferta Formativa i mòduls dels cicles formatius

      Tríptic

PDF Tríptic d'Fp a Distància

© Govern de les Illes Balears