Torna

Formació Professional

Admissió FP DUAL Curs 2021-2022

     Novetats admissió FP DUAL

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

 Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

     Resolució del procediment d'admissió

PDFResolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de maig de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2021-2022 en la modalitat dual (BOIB 70 - 29/05/2021)

 

Pàgina Web Normativa General d'FP DUAL

       Tràmit d'admissió

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny

Tràmit tancat

  

   Publicació de llistes

A partir del 9 de juliol

 

        Llinatges de desempat

El llinatge de desempat: Milán, Milena

 

      Calendari del procés d'admissió

PDF Calendari del procés

 
 

     Oferta Formativa

Pàgina Web Oferta FP DUAL 2021-2022

 

      Tríptic d'Admissió

PDF Descarrega el tríptic

     Documentació

Pàgina Web Secció de documents d'FP DUAL

© Govern de les Illes Balears