Torna

Formació Professional

FORTECO 2018
 

El programa FORTECO va adreçat al professorat que imparteix classes de les famílies professionals de Transport i manteniment de vehicles i Marítimopesquera als centres on s’imparteix formació professional.

 

El Servei de Planificació i Participació ha previst, per l'any 2018, 10 ajuts econòmics perquè el professorat d’aquesta família professional hi pugui participar i adquirir els coneixements d’aquests seminaris.

 

La importància d’aquesta formació rau en que, el professorat rep formació directa de les empreses automobilístiques de la mà dels tècnics que formen els treballadors de les empreses de l’automòbil de diferents marques. El contingut d’aquestes formacions està al primer crit amb innovació i necessitats del mercat de l’automòbil. Aleshores, d’aquests coneixements, a través del professorat, passa a beneficiar-se’n directament l’alumnat que cursa cicles de formació professional a aquesta comunitat.

 
03_Oferta_completa_FORTECO_2018.pdf Oferta completa de places als seminaris FORTECO 2018

04_ANNEX_SOLLICITUD.doc Sol·licitud seminaris FORTECO

04_CONVOCATORIA__FORTECO_2018.pdf Convocatòria de places i ajuts FORTECO

El termini de la convocatòria és de 15 al 31 de gener.

 

Sorteig de lletres per al desempat de la convocatòria d'ajuts econòmics per a professorat i places de formació del programa FORTECO (15/01/2018)
 
En el sorteig realitzat el 15 de gener de 2018, per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s'ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d'empat en el procés d'ajuts econòmics per a professorat i places de formació del programa FORTECO, s'han extret les següents lletres:

lletra_desempat.pdf Lletres de desempat

____________________________________________________

BENEFICIARIS_FORTECO.pdf Llista de beneficiaris per a la participació als seminaris FORTECO 2018, ajuts econòmics, criteris de selecció i renúncies.

 

© Govern de les Illes Balears