Torna

Formació Professional

     Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 de novembre de 2020 per la qual s’aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, determinats aspectes de l’organització i el procediment d’admissió i de matrícula en el curs d’especialització de formació professional en Forneria i Brioixeria Artesanals que s’ha d’impartir a l’IES Josep Sureda i Blanes durant el curs 2020-2021

 

       Tràmit d'admissió

Les persones interessades i en disposició de sol·licitar una plaça en el curs d'especialització en Forneria i Brioixeria Artesanals han de formalitzar l'admissió a l'IES Josep Sureda i Blanes de dia 9 a 18 de desembre de 2020, ambdós inclosos

 

       Lletres de desempat

El sorteig es farà el 21 de desembre.

 

      Calendari del procés d'admissió

Presentació de la sol·licitud d’admissió.

Del 9 al 18 de desembre 2020

Sorteig de la DGFPIEAS de les lletres per al desempat.

21 de desembre

Publicació de la llista provisional de persones admeses

22 de desembre

Reclamacions, rectificacions i revisions de la llista provisional de persones admeses

11, 12 i 13 de gener de 2021

Publicació de la llista definitiva de persones admeses

14 de gener

Matrícula al centre educatiu

14 i 15 de gener

Inici del curs d'especialització

18 de gener

 
 

     Documentació

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Sol·licitud procés d'admissió

PDF Declaració responsable en cas de formalitzar la sol·licitud d'admissió només per un dels progenitors

© Govern de les Illes Balears