Torna

Formació Professional

Formacions per al professorat d'FP

Darrera  actualització: 04/05/2020

ACCIONS FORMATIVES PRÒPIES D'FP

Les inscripcions s’han de realitzar a través del > portal del personal > Formació dels DOCENTS > Sol·licitud de cursos > FORMACIÓ PROFESSIONAL

Pindoles_Formatives_Avaluacio_II.png

NOU Aquestes formacions tendran lloc del 18 al 25 de juny de 2020

FORMACIÓ ESPECIAL COVID-19

JUNY 2020

20_JUN_Introduccio_YouTube_per_educacio.pdf Introducció a YouTube per a educació

20_JUN_Introduccio_rubriques_classroom.pdf Introducció rúbriques a Google

20_JUN_Introducció_forms.pdf Introducció Forms

20_JUN_Introduccio_sites_portifoli.pdf Introducció Site com a Portifoli

20_JUN_Eines_avaluar_apps_meeting.pdf Eines per avaluar amb meeting

_______________________

GENER 2020

20_GEN_Avaluar_competencies_CIFP_Nauticopesquera.pdf Avaluar per competències CIFP Nauticopesquera

20_GEN_Programar_competencies_SSC.pdf Programar per competències en els cicles formatius de Serveis Socioculturals (SSC)

20_GEN_SolidWorks.pdf Introducció al programa SolidWorks (Menorca)

20_GEN_INTERCANVI_EXPERIENCIES_REPTES_COOP.pdf Intercanvi d'experiències de treball per reptes i cooperatiu a FP (Menorca)

20_GEN_VI_I_SERVEI_FORMENTERA.pdf El vi i el seu servei (Eivissa i Formentera)

FEBRER 2020

20_FEB_MICROPOSTRES_MALLORCA.pdf Micro postres

20_FEB_Tecniques_higiene_bucodental.pdf Tècniques d'higiene bucodental

20_FEB_Preimpressio_gestio_Arts_Grafiques.pdf Preimpressió i gestió del color per arts gràfiques

20_FEB_Comerc_Marketing.pdf Comerç electrònic i Marketing (Menorca)

20_FEB_Simulador_cambra_maquines_UNITEST.pdf Simulador de cambra de màquines UNITEST

20_FEB_CUINA_AL_BUIT_EIVISSA.pdf Cuina al buit I a l'IES Isidor Macabich (Eivissa)

20_FEB_Disseny_activitats_aplicades_FOL-EiE.pdf Disseny d'activitats aplicades als mòduls de FOL i EIE (Eivissa i Formentera)

MARÇ 2020

20_MARÇ_Barista avançat.pdf Barista avançat

20_MARÇ_Especies_del_mon.pdf Espècies del món

20_MARÇ_Queferquan.pdf Què he de fer quan...? Primers auxilis a l'aula

20_MARÇ_FPB.pdf Educar i acompanyar l'alumnat d'FPB. Claus d'èxit i qualitat

20_MARÇ Aplicacio_A3_Nomines.pdf Aplicació A3 Nòmines

20_MARÇ_FPB_Menorca.pdf Educar i acompanyar l'alumnat d'FPB. Claus d'èxit i qualitat (Menorca)

20_MARÇ_FPB_Eivissa.pdf Educar i acompanyar l'alumnat d'FPB. Claus d'èxit i qualitat (Eivissa)

ABRIL 2020

20_ABRIL_Diagnosi_localitzacio_avaries.pdf Diagnosi i localització d'avaries al vehicle

20_ABR_Revenue_Management.pdf Revenue Management

20_ABRIL_Programari_MDT_topografiques.pdf Introducció al programari MDT per aplicacions topogràfiques

MAIG 2020

20_MAIG_Introduccio_Sketchup.pdf Introducció al programari Sketchup

20_MAIG_Taller_habilitats_docents_FOL.pdf Taller d'habilitats docents adreçat a professorat de FOL

20_MAIG Virtualització_Docker.pdf Virtualització amb contenidors Docker NOU

20_MAIG_Introduccio_variadors_velocitat.pdf Introducció als variadors de velocitat (Menorca)

20_MAIG_Analisi_aigues.pdf Anàlisi d'aigües paràmetres, significació sanitària i tècniques analítiques (Menorca)

© Govern de les Illes Balears