Torna

Formació Professional


Què puc estudiar?


Si no he acabat l'ESO

Formació Professional Bàsica Programes de Qualificacions Professionals


Si he acabat la Formació Professional Bàsica, l'ESO o he aprovat la prova d'accés a GM

Cicle Formatiu de Grau Mitjà


Si he acabat un Grau Mitjà, el Batxillerat o he aprovat la prova d'accés a GS

Cicle Formatiu de Grau Superior

Com ho puc fer?

Formació Professional Presencial 
Ès aquella que es desenvolupa a centre educatiu, en horari de mati o horabaixa, i en presencialitat al centre educatiu.

Formació Professional a Distància
És desenvolupa de manera que alumnat i el professorat es troben en un lloc físic diferent. la comunicació amb altres estudiants i professorat és per plataformes educatives.

Formació Professional DUAL
Es realitzen els estudisentre en alternança entre el centre educatiu i l'empresa.

 


I si després vull especialitzar-me!!!

Cursos d'especialització

Els cursos d’especialització tenen com a objectiu complementar les competències de les persones que ja disposen d’un títol de formació professional i facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida.

Per a accedir al curs d’especialització en Forneria i brioixeria artesanals és necessari estar en possessió d’alguns dels següents títols:

  • Títol de tècnic en Cuina i gastronomia.
  • Títol de tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria.
  • Títol de tècnic en Comercialització de productes alimentaris.
  • Títol de tècnic superior en Direcció de cuina.


Si necessites més informació, pots visitar el Punt d'Orientació Acadèmica i Professional

Punt d'Orientació Acadèmica i Professional
Si estàs escolaritzat no dubtis en demanar al teu tutor!!

 

© Govern de les Illes Balears