Torna

Formació Professional

Convocatòria de l’activitat d’estades en empreses, en la modalitat de programes d’experiència formativa (PEF), per al professorat de formació professional 2021


S’ha publicat en el BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2021, la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de dia 14 de gener de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per a la realització d’estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional.

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 1 de març fins al dia 31 de juliol de 2021. La durada pot oscil·lar entre un mínim de vint hores i un màxim de cent hores. Per a l’estada formativa es computen un màxim de vuit hores diàries i un màxim de quaranta hores setmanals.

Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.


Terminis

S'estableix un únic termini de presentació de sol·licituds, que va des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 29 de gener de 2021.

Documents

NOVETAT    Resolució definitiva Estades en Empresa

   Proposota de Resolució Provissional Estades en Empresa

  Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 14 de gener de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per a la realització d’estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional

Annexos.doc Annexos (ca |es | en |de| fr)

Ordre estades formatives en empreses.pdf Ordre d'Estades formatives en empreses

© Govern de les Illes Balears