Torna

Formació Professional

Convocatòria de l’activitat d’estades en empreses, en la modalitat de programes d’experiència formativa (PEF), per al professorat de formació professional 2019

Electricista


S’ha publicat en el BOIB núm. 142, de 19 d’octubre de 2019, la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de dia 16 d’octubre de 2019 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.


El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 8 de gener fins al dia 31 de desembre de 2020. La durada pot oscil·lar entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores.


Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.


Terminis

Les sol·licituds es poden presentar dins els terminis següents:


- Per a les estades que tenguin lloc entre el 8 de gener i el 30 d’abril de 2020 les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 11 de novembre de 2019.
- Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2020, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 16 de març de 2020.
- Per a les estades que tenguin lloc entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020, les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de juny de 2020.

Documents

NOVETAT    Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 de setembre de 2020 per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva dels sol·licitants admesos a la convocatòria de dia 16 d’octubre de 2019 (BOIB núm. 142, de 19 d’octubre de 2019), de realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional que imparteix cicles formatius de formació professional, modificada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 de juliol de 2020 (BOIB, núm. 126, de 16 de juliol)

  Proposta de Resolució de Projectes d'Estades en empreses període de setembre a desembre de 2020

PDF Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifica la Resolució de dia 16 d’octubre de 2019 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

Resolució definitiva Estades Empreses 2020.pdf Resolució de Projectes d'Estades en empreses període 8 de gener i 30 d'abril de 2020 

Proposta Resolució Projectes Estades Empreses 2020.pdf Proposta de Resolució de Projectes d'Estades en empreses període 8 de gener i 30 d’abril de 2020 

Resolució BOIB.pdf Resolució BOIB

Annexos.doc Annexos (ca |es | en |de| fr)

Ordre estades formatives en empreses.pdf Ordre d'Estades formatives en empreses

© Govern de les Illes Balears