Torna

Formació Professional

Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

Electricista


S’ha publicat en el BOIB núm. 129, de 18 d’octubre de 2018, la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de setembre de 2018 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 7 de gener fins al dia 31 de desembre de 2019. La durada pot oscil·lar entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores.

Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

Terminis

Les sol·licituds es poden presentar dins els terminis següents:

- Entre el 7 de gener i el 30 d’abril de 2019 (les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 9 de novembre de 2018).
- Entre l’1 de maig i el 31 de juliol de 2019 (les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 15 de març de 2019).
- Entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2019 (les sol·licituds i la documentació s’han de presentar fins al 14 de juny de 2019).

Documents

Resolució BOIB.pdf Resolució BOIB

Annexos.doc Annexos

Ordre estades formatives en empreses.pdf Ordre d'Estades formatives en empreses

© Govern de les Illes Balears