Torna

Formació Professional

Convocatòria d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (curs 2022-2023)

Darrera actualització: 29 setembre 2022

En el BOIB núm. 127, de 29 de setembre de 2022, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 23 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.  

La convocatòria s’adreça als professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o cicles formatius concertats en centres privats concertats.

S’estableixen dos períodes per a la realització de les estades formatives:

– El primer període va des del dia 1 de novembre de 2022 fins al dia 28 de febrer 2023.

– El segon període va des del dia 2 de març 2023 fins al dia 15 de juliol de 2023.

Les estades formatives es poden dur a terme en qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea, sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

La sol·licitud de participació s’ha de fer a través del tràmit telemàtic . En qualsevol cas, s’ha de trametre una còpia de la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic assessor6@cfinfp.cat.

Termini de presentació de sol·licituds

S’estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, en funció del període en què s’hagin de dur a terme les estades:

– Des del dia 30 de setembre de 2022 fins al dia 15 d’octubre de 2022 per a les estades del primer període.

– Des del dia 13 de gener de 2023 fins al dia 3 de febrer de 2023 per a les estades del segon període.

Pàgina Web Accediu al tràmit

© Govern de les Illes Balears