Torna

Formació Professional

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors és l'encarregada d'organitzar les proves d'accés als cicles formatius.

 

L'objecte de la següent Resolució és convidar al professorat d'ensenyament secundari de les especialitats de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques, Física i Química, Anglès, Biologia i Geologia, Orientació, Alemany, Francès i Dibuix en actiu en els IES de les Illes Balears a participar en l’elaboració de les proves, així com donar les instruccions a seguir en el procés d’elaboració.

 

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 24 de setembre de 2021 per la qual es dicten les instruccions per a l’elaboració de les proves d’accés a cicles formatius

 

Enllaç de la Sol·licitud de participació

 

El termini de presentació de les sol·licituds és de dia 28 de setembre a dia 19 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

© Govern de les Illes Balears