Torna

Formació Professional

Convocatòria Programes de Qualificació Inicial 2019-2020
 

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis.

 

Resolucions

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2019-2020(versió castellà)

Annexos

ANNEX 5 Oferta de Programes de Qualificació Inicial 2018-2019 - (versió castellà)

ANNEX 6a Criteris de valoració: Eivissa i Formentera - (versió castellà)

ANNEX 6b Criteris de valoració: Mallorca - (versió castellà)

ANNEX 6c Criteris de valoració: Menorca - (versió castellà)

ANNEX 8 Sol·licitud d’ajuts per a programes de qualificació inicial 2018-2019 - (versió castellà)

ANNEX 9 Declaració responsable - (versió castellà)

ANNEX 10 Despeses subvencionables - (versió castellà)

ANNEX 11 Distribució del pressupost de despeses de PQI 2018-2019 - (versió castellà)

ANNEX 12 Compromís de col·laboració entre la corporació local o l’entitat i el centre de treball - (versió castellà)

ANNEX 13 Acceptació de la subvenció - (versió castellà)

** NOU **  ANNEX 14 Compte Justificatiu 2019-20 - (versió castellà)

ANNEX 15 Model memòria PQI - (versió castellà)

ANNEX 16 Model memòria PQIE - (versió castellà)

ANNEX 17 Orientacions sobre els espais per impartir els programes - (versió castellà)

ANNEX 18 Compromís de l'alumnat - (versió castellà)

 

Altres documents


  IBAN - Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades

© Govern de les Illes Balears