Torna

Formació Professional

Convocatòria Programes de Qualificació Inicial 2018-2019

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis.

Resolucions 


Resolució del conseller d’Educació i Universitat d'1 de juny de 2018 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2018-2019 - (versió castellà)

Annexos


ANNEX 5.pdf ANNEX 5 Oferta de Programes de Qualificació Inicial 2018-2019 - (versió castellà)

ANNEX 6 Eivissa i Formentera.xls ANNEX 6a Criteris de valoració: Eivissa i Formentera - (versió castellà)

ANNEX 6 Mallorca.xls ANNEX 6b Criteris de valoració: Mallorca - (versió castellà)

ANNEX 6 Menorca.xls ANNEX 6c Criteris de valoració: Menorca - (versió castellà)

ANNEX 8 Sol·licitud.doc ANNEX 8 Sol·licitud d’ajuts per a programes de qualificació inicial 2018-2019 - (versió castellà)

ANNEX 9 Declaració responsable.doc ANNEX 9 Declaració responsable - (versió castellà)

ANNEX 10.pdf ANNEX 10 Despeses subvencionables - (versió castellà)

ANNEX 11 Pressupost.doc ANNEX 11 Distribució del pressupost de despeses de PQI 2018-2019 - (versió castellà)

ANNEX 12 Compromís col·laboració.doc ANNEX 12 Compromís de col·laboració entre la corporació local o l’entitat i el centre de treball - (versió castellà)

ANNEX 13 Acceptació subvenció.doc ANNEX 13 Acceptació de la subvenció - (versió castellà)  

** NOU **   Anexo 14 CJ_2018_19.xlsx ANNEX 14 Compte Justificatiu 2018-19 - (versió castellà)

ANNEX 15 Model memòria PQI.doc ANNEX 15 Model memòria PQI - (versió castellà)

ANNEX 16 Model memòria PQIE.doc ANNEX 16 Model memòria PQIE - (versió castellà)

ANNEX 17.pdf ANNEX 17 Orientacions sobre els espais per impartir els programes - (versió castellà)

ANNEX_18_ Compromís_alumnes.doc ANNEX 18 Compromís de l'alumnat - (versió castellà)

 

Altres documents

ANNEX 15 Model memòria PQI.doc IBAN - Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades

ANNEX 15 Model memòria PQI.doc DNI - Autorització per a l'accés i verificació de dades per part de l'Administració CAIB

© Govern de les Illes Balears