Torna

Formació Professional

Centres que ofereixen FP a Distància

GRAU MITJÀ

Mallorca

Menorca Eivissa
- Gestió administrativa IES Ses Estacions IES Pasqual Calbó IES Sa Blanca Dona
- Atenció a persones en situació de dependència

IES IEDIB
CIFP Son Llebre (Pràctiques)

IES Cap de Llevant IES Algarb
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques

IES IEDIB
IES Politècnic (Pràctiques)

IES Pasqual Calbó i Caldés IES Isidor Macabich
- Sistemes microinformàtics i xarxes IES IEDIB
CIFP Francesc de Borja Moll (pràctiques)
IES Joan Ramis i Ramis IES Sa Colomina
- Emergències sanitàries IES IEDIB
Son Pacs(pràctiques)
IES Josep Miquel i Guàrdia
Ies Maria Àngels Cardona
IES Algarb
IES Isidor Macabich
- Farmàcia i parafarmàcia CIFP Francesc de Borja Moll IES Josep Miquel i Guàrdia

IES Algarb

  

GRAU SUPERIOR

Mallorca Menorca Eivissa
- Administració i finances IES Ses Estacions IES Pasqual Calbó IES Sa Blanca Dona
- Assistència a la direcció IES Ses Estacions IES Pasqual Calbó IES Sa Blanca Dona
- Guia, informació i assistències turístiques CIFP Juníper Serra Maria Àngels Cardona IES Isidor Macabich
- Gestió d’allotjaments turístics CIFP Juníper Serra Maria Àngels Cardona IES Isidor Macabich
- Administració de sistemes informàtics en xarxa IES IEDIB
IES Francesc de Borja Moll (exàmen)
IES Joan Ramis i Ramis IES Sa Colomina
- Educació infantil IES Antoni Maura IES Cap de Llevant IES Quartó de Portmany

- Desenvolupament d’aplicacions webs

CIFP Pau Casesnoves IES Joan Ramis i Ramis IES Sa Colomina

- Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CIFP Pau Casesnoves

IES Joan Ramis i Ramis IES Sa Colomina
- Comerç Internacional IES Berenguer d'Anoia IES Josep Miquel i Guàrdia IES Sa Blanca Dona

L’IES Marc Ferrer, centre col·laborador en la realització de la prova final presencial dels mòduls professionals que s’imparteixen en règim de distancia i que no tenen contemplades activitats presencials obligatòries

© Govern de les Illes Balears