Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_PLC.png

Pla de Formació Policial de Corporacions Locals 2022
Ampliació de terminis

 

Instruccions per a la matriculació HTML

Sol·licitud HTML

Fins al 18 de març  
Detall del curs

 * Necessita proposta de prefectura