Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngPrograma de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2021

Ampliació de terminis

 

Instruccions per a la matriculació HTML

Sol·licitud HTML

Ara mateix no hi ha cap curs d'aquest Pla amb el termini d'inscripció obert; en haver-n'hi, els podreu consultar aquí.