Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_Pla_Directius.png

Calendari d’inscripció del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu 2022

El termini d’inscripció previst per a les activitats formatives del segon semestre del Pla de Formació General, del Pla de Formació Sectorial i del Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu de l’any 2022 és del 16 al 29 de maig.