Torna

Fons Europeus

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png

 

El Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020 està destinat a millorar les capacitats de recerca i innovació de les PIME locals, a afavorir la implantació de les TIC, a promoure el canvi cap a una economia amb baixes emissions de carboni i a millorar el medi ambient.

 Disposa d'uns recursos de 270 milions d'euros, dels quals 135 milions procedeixen de la UE a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A més, es  participarà en la Iniciativa Pime, instrument financer destinat a facilitar crèdits a empreses per un import de 25 milions d'euros.

En la gestió del Programa participen diferents conselleries del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, sota la coordinació de la Direcció general de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

 La taxa de cofinançament de les actuacions és del 50 %.

 

Política de cohesió

La política regional és la política d'inversió principal de la Unió Europea (UE). Els seus objectius són donar suport a la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a totes les regions i ciutats de la Unió Europea.  

A fi d'aconseguir aquests objectius i respondre a les diverses necessitats en matèria de desenvolupament de totes les regions de la UE, s'han reservat 351.800 milions d'euros -gairebé un terç del pressupost total de la UE- per a la política de cohesió entre 2014-2020. 

La política regional s'executa a través de tres fons principals: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons de Cohesió (FC) i el Fons Social Europeu (FSE).

Juntament amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), constitueixen els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE).

La política regional té importants repercussions en nombrosos àmbits. Les inversions contribueixen a aconseguir els objectius de moltes altres polítiques de la UE. Complementen les polítiques de la UE que aborden temes com l'educació, l'ocupació, l'energia, el medi ambient, el mercat únic i la recerca i la innovació.

En concret, la política regional facilita el marc d'inversió necessari per aconseguir les metes de  l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador a la UE per a l'any 2020.