Torna

Fons Europeus

Aquest butlletí pretèn donar a conèixer informació sobre projectes cofinançats amb càrrec als distints Programes Operatius en el que hi participen entitats de les Illes Balears (FEDER, FSE,Ocupació Juvenil, del Programes de Cooperació Territoral), així com d'altres Programes Europeus. També s'informa sobre esdeveniments o actes que es celebrin relacionats amb aquestes matèries.

Butlletí Desembre 2023 Butlletí Agost 2023
Butlletí Abril 2023 Butlletí Desembre 2022 Butlletí Agost 2022
Butlletí Abril 2022 Butlletí Desembre 2021 Butlletí Agost 2021
Bulletí Abril 2021 Bulletí Desembre 2020 Butlletí Agost 2020

Butlletí Abril 2020

Butlleti Desembre 2019 Butlleti Agost 2019

Butlleti Abril 2019

Butlleti Desembre 2018 Butlleti Agost 2018

Butlleti Abril 2018

Butlleti Desembre 2017