Torna

Fons Europeus

2017

INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EMPRESES: 1. DE SALABERT I FILLS, S. a. 2. FINCA ÉS FANGAR, S.A. (Direcció General d'Energia i Canvi Climatico). ES ING

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DE FERRERIES (Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)). ES ING


2018

ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ I EQUIPAMENT A BORD DEL TRANSPORT SANITARI (Conselleria de Salut). ES ING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA COFRE PER Al CENTRE DE PROCESAMENT DE DADES CORPORATIU (Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic). ES ING

PROJECTE ELECTRIFICACIÓ DEL CORREDOR FERROVIARI ENLLAÇ-MANACOR (Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)). ES ING

PROJECTE “INSTRUMENTS DE CIÈNCIA CIUTADANA PER A DETECCIÓ I CONTROL DE LA VESPA INVASORA (VESPA VELUTINA)”. ES ING

PROJECTE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN SANTA MARIA (MALLORCA). ES ING

PROJECTES DE “REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CASTELL DE CAPDEPERA” I “POSADA EN VALOR DEL CENTRE HISTÒRIC D'ALCÚDIA”. ES ING

2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS D'AULA DIGITAL PER A CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS. ES ING

REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DE BINISSALEM. ES ING

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EN LA COBERTA DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA DE MAÓ. ES ING

MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR PALMA I MILLORA DE LA SEVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. ES ING

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS Als AJUNTAMENTS DE SANTANTONI DE PORTMANY I SANT JOSEP DE SA TALAIA. ES ING

AMPLIACIÓ DE L'INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI (IES) DE BINISSALEM A MALLORCA. ES ING