Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

Puc sol·licitar la prestació extraordinària de Renda Social?

No, aquesta es va acabar de tramitar el 31 de maig de 2020, a partir d'aquell moment només es tramita la Nova Renda Social.

Qui podrà sol·licitar la Nova Renda Social?

Totes aquelles persones que sol·licitin l’Ingrés Mínim Vital (IMV) http://imv.seg-social.es a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Socials (INSS) i se’ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els
requisits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.

Quan es podrà sol·licitar la Nova Renda Social?

Dins els 10 dies posteriors a la comunicació oficial de resolució negativa per part de l’INSS.Més informació a http://rendasocial.caib.es