Torna

Coordinació estratègia de càncer

 
31 de maig 2021. Dia Mundial sense Tabac

 Tabaquisme i càncer

Reduir la incidència de càncer exigeix ​​actuacions per disminuir el consum de tabac i l'exposició a fum ambiental de tabac

El tabac origina entre el 20% i 30% de les morts per càncer a tot el món

A Espanya enguany es diagnosticaran prop de 30.000 nous càncers de pulmó, 8.000 de cavitat oral i faringe, 3.000 de laringe i 2.400 d’esòfag, la majoria dels quals relacionats amb el tabaquisme actiu i passiu. Quant a la mortalitat, s’ha estimat que unes 52.000 morts són atribuïbles cada any al tabac, amb un increment accelerat en les dones.

Segons dades del Registre de càncer de Mallorca, els tumors relacionats amb el tabac representen el 58% dels casos de càncer en homes i el 43 % en dones.

De tots els càncers, és especialment important el de pulmó, ja que és el tercer en incidència en ambdós sexes i és la primera causa de mortalitat de tots els càncers en els homes i la segona en les dones. El risc de morir per càncer de pulmó entre els fumadors és fins a nou vegades superior al dels no fumadors i set vegades superior al de les no fumadores. No obstant això, la mortalitat en les dones està experimentant un increment a causa del canvi social del consum de tabac entre aquestes i una lleugera disminució entre els homes. Paral·lelament, aquesta tendència social té un impacte idèntic en els altres tumors relacionats amb el tabac.

Però el risc de patir càncer a causa del tabac disminueix proporcionalment quan es deixa de fumar, sobretot després dels cinc primers anys, i si és abans dels trenta anys evita el 90 % de la mortalitat per càncer pulmó.

D’altra banda, en pacients oncològics la cessació tabàquica té efectes positius molt significatius, com ara la disminució del risc d’aparició de segons tumors o metàstasi, l’augment del temps de supervivència, la reducció de complicacions quirúrgiques o del postoperatori, la reducció de les complicacions de la radioteràpia i la millora de la resposta a aquesta, així com del perfil de toxicitat d’alguns fàrmacs. També produeix més tolerància i resistència a l’exercici i una millora significativa de la qualitat de vida.

Aquesta addicció suposa un repte important per al sistema sanitari i té conseqüències econòmiques i socials importants, atès que genera costs directes elevats, alta mortalitat i morbiditat i costs indirectes, pèrdua de productivitat i patiment de les víctimes i familiars, entre d’altres.

Un dels principals missatges del Codi europeu contra el càncer, que la Direcció General de Salut Pública i Participació promou, és que s’eviti l’inici, a qualsevol edat, de cap tipus de tabac i productes relacionats. A més, el tabaquisme passiu també té efectes sobre la salut, similars a l’actiu, per la qual cosa no s’ha d’oblidar que la llar i els espais tancats de feina i oci han de ser lliures de fum.