Torna

Estadístiques de la Web Corporativa

Estadístiques de la Web Corporativa (2002 - 2010)

Aquestes estadístiques pretenen donar una idea aproximada de l'interès que suscita el Web del Govern de les Illes Balears en general.

Any 2.008 Any 2.009 Any 2.010
Accessos al Portal per dia 34.059 35.784 38.514
Pàgines Vistes per dia 666.551 647.009 874.926
Visites per 100 ciutadans per mes 96,56 99,36
Pàgines vistes / visita 19,57 18,08 22,72

Conceptes generals (Accessos, fitxers, visites, pàgines, KByte .. ).

Estadistiques Totals Estadistiques procedents del personal govern
2010 2010 (internes)
2009 2009 (internes)
2008 2008 (internes)
2007 2007 (internes)
2006 2006 (internes)
2005 2005 (internes)
2004 2004 (internes)
2003
2002