Torna

Estadístiques de la Web Corporativa

Estadístiques de la Web Corporativa 2013 - 2015 (Maig - Juliol)

Govern de les Illes Balears 

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Economia i Competitivitat

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria de Turisme i Esports

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria de Salut

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria de Família i Serveis Socials

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Administracions Públiques

2015 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2014 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2013 ·· anterior organització ·· Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Estadístiques Microsites Estadístiques 2011-2013 (Agost - Abril)
Estadístiques 2011 (Gener - Juliol)
Estadístiques (2002 - 2010)