Torna

Estadístiques de la Web Corporativa

Estadístiques de la Web Corporativa 2011 (Gener - Juliol)

Govern de les Illes Balears 

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria de Presidència

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria d'Economia i Hisenda

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria de Turisme i Treball

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria d'Educació i Cultura

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria de Salut i Consum

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

2011 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Estadístiques Microsites Estadístiques (2002 - 2010)