Torna

Estadístiques de la Web Corporativa

Estadístiques de la Web Corporativa  2011-2013 (Agost - Abril)

Govern de les Illes Balears 

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria de Presidència

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria de Turisme i Esports

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Conselleria d'Administracions Públiques

2013 Gener Febrer Març Abril
2012 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
2011 ·· Estadístiques de l'anterior organització del Govern ·· Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Estadístiques Microsites Estadístiques 2011 (Gener - Juliol)
Estadístiques (2002 - 2010)