Torna

Pla de estabilizació FIBAE

Resolució de la presidenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió i s’aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), convocat per la Resolució de 16 de desembre de 2022

ANNEX 1: Llistes definitives de persones admeses

ANNEX 2: Llistes definitives de persones excloses

ANNEX 3: Llistes provisionals de mèrits al·legats

PDF Resolució

Resolució de la presidenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior per la qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i s’aproven les llistes provisionals de mèrits al·legats, del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), convocat per la Resolució de 16 de desembre de 2022 (Grup D)

PDF Resolució modificació (grup D)