Torna

Espais Naturals Protegits

EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Parc natural de Albufera des Grau.jpg 

Parc natural Albufera des Grau.pdfParc natural Albufera des Grau.pdf

Descripció general: aquest espai natural està format per s'Albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap de Favàritx. Hi trobam una gran diversitat d'ambients com són zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, penya-segats, platges, illots a zones marines.

Superfície: 5.066,95 hectàrees (1.735,50 hectàrees marines i 3.331,46 hectàrees terrestres).

Situació: està situat a l'est de l'illa de Menorca, al terme municipal de Maó.

Com arribar-hi: Google maps

Equipaments:

 • Centre de Recepció - Interpretació Rodríguez Femenias: carretera Maó - es Grau Km 3,5 desviació Llimpa. 07710 Maó. Telèfon 971 17 77 05 / 609 601 249. Fax 971 35 21 48. Horari: dilluns, divendres, dissabte i diumenge de 9’00h a 15’00h. Dimarts, dimecres i dijous de 9’00h a 17’00h.
 • 2 observatoris d'aus.
 • Habitatge per investigadors Rodríguez Femenias.
 • Laboratori.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents :

Accessibilitat: el Centre de Recepció - Interpretació Rodríguez Femenias i part de l'itinerari de sa Gola són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: decret 51/2003, de 16 de maig, d'ampliació del Parc natural de s'Albufera des Grau i de declaració de les reserves naturals de les illes des Porros, s'Estany, la bassa de Morella, es Prat i l'illa den Colom (BOIB núm. 82, de 10 de juny de 2003).Decret 51_2003.pdfDecret 51/2003.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): acord de Consell de Govern de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, (BOIB núm. 82, de 10 de juny de 2003).PORN Albufera Grau 2003.pdfPORN Albufera Grau 2003.pdf

Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Decret 39/2021, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Est de Menorca i el Pla rector d'ús i gestió del Parc natural de s'Albufera des Grau i de les reserves naturals de les illes des Porros (illots d’Addaia), de s’Estany, de la bassa de Morella, des Prat i de l’illa d’en Colom. PDF PRUG Albufera Grau.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

Pla anual 2009 es Grau.pdfPla anual PN es Grau 2009.pdf 

Pla anual 2010 es Grau.pdfPla anual PN es Grau 2010.pdf

Pla anual PN es Grau 2011.pdfPla anual PN es Grau 2011.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2012.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2013.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2014.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2015.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2016.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2017.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2018.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2019.pdf

PDFPla anual PN es Grau 2020.pdf

Memòria de gestió:

Memoria 2008 es Grau.pdfMemòria de gestió PN es Grau 2008.pdf 

Memòria de gestió 2009.pdfMemòria de gestió PN es Grau 2009.pdf

Memòria PN es Grau 2010.pdfMemòria de gestió PN es Grau 2010.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2011.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2012.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2013.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2014.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2015.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2016.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2017.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2018.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2019.pdf

PDFMemòria de gestió PN es Grau 2020.pdf

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc natural de s'Albufera des Grau.

VISITES GUIADES

Cal telefonar prèviament als telèfons d'informació del Parc: 971 17 77 05 - 609 601 249. La durada de la visita és aproximadament de dues hores i el grup pot ser d'un màxim de 20 persones.

També podeu consultar l'agenda d'activitats del Parc natural de s'Albufera des Grau.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • Realitzar fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • La pesca tradicional d'anguila.
 • La retirada de la posidònia.
 • L'explotació i la recollecció d'algunes espècies vegetal silvestre prioritàries.
 • La introducció i la multiplicació en els sistemes naturals d'espècies al·lòctones de flora.
 • L'aplicació dels tractaments fitosanitaris.
 • Els canvis d'ús de sòl cap a regadiu i l'ampliació dels actuals.
 • L'alliberament al medi natural d'espècies cinegètiques.
 • La pesca recreativa submarina.
 • Les activitats col·lectives de busseig recreatiu amb escafandre autònom.
 • Qualsevol activitat d'excursions, tant de senderisme com amb bicicleta, d'un collectiu igual o superior a 25 persones.
 • Les activitats de caràcter festiu multitudinari.
 • Els estudis de caire científic que impliqui una recollecció de mostres.

  Usos i activitats prohibides:

  • Utilitzar vehicles a motor, de bicicletes i de cavalleria als sistemes dunars i platges.
  • Danyar la fauna silvestre llevat de l'activitat cinegètica i pesquera autoritzades.
  • Capturar en viu d'animals silvestres, recol·lectar els ous o cries, i fotografiar nius d'aus o altres activitats que puguin alterar-ne la reproducció.
  • Introduir fauna al·lòctona.
  • Caçar qualsevol espècie aquàtica o de prat.
  • Ancorar sobre les praderies de posidònia.
  • Realitzar qualsevol activitat recreativa de navegació i bany dins s'albufera des Grau i la resta de zones humides.
  • Practivar motocròs, trial. Circular en tot terreny, motos i altres vehicles a motor fora de les carreteres i pistes.
  • Escalar a algunes zones del Parc.
  • Fer foc a les platges.
  • Deixar restes de fems tant a la terra com a la mar.
  • Fer qualsevol acció que provoqui un deteriorament del patrimoni cultural.
  • Dur a terme qualsevol activitat que generi contaminació atmosfèrica.
  • Fer renous que puguin pertorbar els valors ambientals i paisatgístics i la fauna.

  Més informació.

  PUBLICACIONS - enllaça-hi

  Vés a l'inici.