Torna

Servei d'escolarització

Alumne nascut de part múltiple

Puntuació que s'atorga:

  • 1 punt.

Documentació

  • Llibre de família en el que constin els germans amb la mateixa data de naixement.